Växter gör att vi blir mindre stressade samtidigt som de medverkar till att förbättra vår inomhusmiljö. När vi vistas bland växter minskar halten av stresshormoner och det mentala såväl som det fysiska välbefinnandet ökar.

Ett vanligt problem inomhus är den torra luften som kan ge oss irritation i hud, slemhinnor och andningsvägar. Då är det speciellt bra med växter som dricker mycket vatten, dessa ökar nämligen luftfuktigheten inomhus, ca 90 % av det vatten vi ger till växten transpireras. Andra positiva egenskaper hos växterna är att de minskar den statiska elektriciteten, reglerar inomhusklimatet, absorberar värme och fungerar ljuddämpande.

I lokaler utan växter är luftfuktigheten ofta bara runt 25 procent, men för att människan ska må bra behövs omkring 50 procent. Inomhusluften är på många platser mycket partikeltät beroende på damm, kemikalier och andra föroreningar. Växter absorberar stora mängder av dessa partiklar.

Dessutom bidrar växternas gröna färg till att vi känner oss trygga och lugna. Avstressande miljöer ökar produktiviteten och kreativiteten.
Undersökningar visar att växter i närmiljön reducerar klagomål på huvudvärk, koncentrationssvårighet, trötthet, slemhinneproblem och hudrelaterade åkommor med så mycket som 25-30%. En fräsch växtmiljö betyder mycket för vårt välbefinnande och våra prestationer.Vi människor trivs helt enkelt bäst i grön miljö!

Och med nästan 30 års erfarenhet som växtinredare vet vi vilka växter som trivs och passar hos er. Vi besöker er och ger förslag på vilka växer som passar bäst för ert kontor. Ni kan välja att antingen hyra eller köpa krukor och planteringar, beroende på vad som passar er bäst.